4
4
3
3
2
2
1
1

NOWOTWORY NARZĄDU WZROKU

Do najczęściej spotykanych złośliwych nowotworów narządu wzroku należą czerniaki i, spotykane tylko u dzieci, siatkówczaki. Czerniak jest nowotworem złośliwym, powstającym pierwotnie w błonie naczyniowej oka. Proces tworzenia się czerniaka może rozpocząć się w każdej części błony naczyniowej, zarówno w tęczówce, jak w ciele rzęskowym i naczyniówce, najczęściej jednak, bo w około 85% przypadków, w naczyniówce. Jedynie czerniaki tęczówki, ze względu na umiejscowienie, bywają rozpoznawane wcześnie. Natomiast czerniaki ciała rzęskowego, które początkowo przebiegają zupełnie bezobjawowo, mogą pozostać długo nie rozpoznane. W początkowych okresach czerniaki naczyniówki i ciała rzęskowego nie dają żadnych objawów. Jedynie czerniak umiejscowiony w okolicy plamki powoduje zaburzenia widzenia i w tych przypadkach jest rozpoznawany na ogół wcześnie. Badanie dna oka wykrywa w przypadkach czerniaka guz unoszący siatkówkę, wyraźnie odgraniczony, często zawierający dużą ilość barwnika. Czerniak w każdym okresie swego rozwoju może dawać przerzuty, które najczęściej powstają w wątrobie, mózgu i skórze.

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 4.7/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Jak odpowiednio dobrać okulary?

Odpowiednio dobrane okulary umożliwiają wykonywanie bez zmęczenia pracy z bliska, nie są jednak rozwiązaniem idealnym. Ujemną stroną okularów presbiopijnych (do pracy z bliska w wieku starszym) jest ich zastosowanie do ściśle określonej odległości. Tylko oko z prawidłową akomodacją jest zdolne do wyraźnego widzenia z każdej odległości dzięki możliwości zwiększenia siły łamiącej aparatu optycznego oka. Okulary zwiększają siłę aparatu łamiącego, uzupełniając lub wyrównując (zależnie od potrzeby) niedomogę akomodacji, co umożliwia widzenie z bliska. Mają one jednak wartość stałą i przy braku akomo-dacji nie można za pomocą tych samych szkieł widzieć wyraźnie z daleka i z bliska.

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

CZY MOŻNA ZAPOBSEC CHOROBOM OCZU?

Największe postępy w medycynie polegają na zapobieganiu i opanowaniu chorób, a nie na ich leczeniu. Zapobieganie jest podstawą postępowania we wszystkich chorobach przewlekłych, a więc także i okulistycznych. Profilaktyka w okulistyce idzie w dwóch kierunkach. Pierwszy – to zapobieganie powstaniu choroby oczu, tam gdzie to jest możliwe, drugi – to zapobieganie trwałemu kalectwu, które istniejąca już choroba może spowodować, to jest upośledzeniu lub utracie widzenia.

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Objawy subiektywne

Objawy subiektywne są często niewspółmiernie duże w stosunku do stwierdzanych zmian chorobowych. Chory odczuwa pieczenie, swędzenie oczu, denerwujące i utrudniające pracę. Nieraz występuje uczupie ciała obcego (piasku) pod powiekami i światłowstręt. Podczas badania lekarz stwierdza przekrwienie spojówek powiek, nieraz bardzo nieznaczne, czasem skąpą wydzielinę śluzową w worku spojówkowym.

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

WADY WZROKU

Zdarza się, że ostrość wzroku w oczach zupełnie zdrowych jest mniej lub bardziej obniżona, czasami bardzo słaba. Obserwuje się to najczęściej przy wadach wzroku. Do wad wzroku zaliczamy nadwzroczność, krótkowzroczność oraz niezborność (astygmatyzm). Wady wzroku są spowodowane nieprawidłową budową oka. Oczy takie nazywamy oczami niemiarowymi.

Oko miarowe. Promienie świetlne na swojej drodze do siatkówki oka zostają załamane przez rogówkę, soczewkę i ciało szkliste (ryc. 3). Wszystkie te ośrodki łamiące oka nazywamy razem aparatem łamiącym lub aparatem optycznym oka, a łączną wartość załamywania promieni świetlnych – łamliwością lub refrakcją oka. Promienie załamane przez aparat optyczny oka przecinają się w ognisku, tworząc wyraźny obraz. Jeżeli siatkówka oka znajduje się w odległości ogniskowej apara-tu optycznego oka, to wytworzone w jej płaszczyźnie obrazy będą ostre – wyraźne. Takie oko nazywamy okiem miarowym, czyli: oko miarowe jest to takie oko, w którym promienie równoległe (tj. idące

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)